Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal.

Dit betekent het volgende:

  • Scholen in de regio gaan samenwerken om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
  • Op school wordt bekeken wat elke leerling wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs.
  • Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan voor leerlingen die het echt nodig hebben.

Zorgplicht

Met de invoering van Passend Onderwijs krijgen scholen en/of schoolbesturen een zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Ouders dienen de grondslag van de school te respecteren. School moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal zij een andere school, regulier of speciaal onderwijs, in de regio moeten regelen, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is dat ouders zelf geen ingewikkelde indicatieprocedure moeten doorlopen.

Ondersteuningsprofiel

Hier kunt u het ondersteuningsprofiel van de Driemaster downloaden.

Downloads:  Schoolondersteuningsprofiel de Driemaster