Op De Driemaster ontdek je wie je bent!

De Driemaster – GPO-WN

Schoolplan 2014 – 2018

We zijn ongeveer halverwege ons schoolplan en het lijkt ons leuk om iets te delen waar we trots op zijn.

We zijn op de Driemaster steeds beter in staat om ons onderwijs te organiseren aan de hand van leerlijnen. Voor de vakken rekenen en spelling gebruiken we Snappet. Voor de zaakvakken, cultuur en de creatieve vakken zoeken we doelgerichte activiteiten aan de hand van de leerlijnen. We proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende gaven en talenten van de kinderen: mentale, praktische en relationele gaven.

We kijken terug op mooie momenten tijdens de themamiddagen waarbij we zoveel mogelijk groeps (klas) doorbrekend willen werken. En dan zien we prachtige momenten ontstaan waar groot en klein, oud en jong samen leren van elkaar. Samen genieten van en met elkaar.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Een “watermiddag “tijdens de eerste weken na de zomervakantie. De kinderen mochten met elkaar of alleen een vlot/ bootje gaan bouwen en dan in de watertafel gaan onderzoeken welke boot het snelst was. Ze mochten blazend hun bootje “voortduwen”. Prachtig om groot en klein te zien. En nadat een bootje had gewonnen, ging men nadenken waarom dat ene bootje sneller was. Sommige kinderen renden weer naar binnen om iets aan te passen, zodat zijn of haar bootje nog weer iets sneller kon gaan varen.
  • Of tijdens diezelfde middag een ander groepje dat een recept mocht klaarmaken voor het blazen van SUPERgrote bellen. En daarna uitproberen met twee stokjes en daartussen een draad spannen. Helemaal geweldig wanneer je dan ziet dat een meisje uit groep 5 de leiding neemt bij dit onderdeel. Zij kon supergrote bellen creëren, maar nam ook de leiding om het aan de kinderen van groep 7/8 uit te leggen. En deze oudere leerlingen accepteerden haar leiding.

We proberen per thema deze leersituaties te creëren voor de kinderen. Soms met alleen kinderen uit alle groepen, soms ook met ouders en oma’s en opa’s erbij tijdens het thema ; Vertel nog eens. Samen ontdekken, samen genieten en zo samen leren : een win-winsituatie.

Binnen deze thema’s werken we ook al hoe meer vakoverstijgend en dagen we de kinderen uit om samenwerkend te leren. Daarin krijgt goed burgerschap een nadrukkelijke plaats. De leerlingen krijgen daardoor meer oog voor eigen talent en talenten van hun medeleerlingen.

Met stip bovenaan stond bijvoorbeeld het laatste schoolontbijt. Meestal vroegen we de ouders of zij ons wilden helpen bij het organiseren van dit ontbijt. Vooral bij de jongere kinderen was die hulp altijd hard nodig.

Dit jaar hebben we het alleen met de leerlingen gedaan. Oudere leerlingen hadden de zorg voor het jongere kind. Wanneer het jongere kind genoeg had gegeten, mochten ze zelfs nog even voorlezen. Reacties van enkele kleuterouders op Klasbord: “Wat ontzettend leuk gedaan. Ook het voorlezen: kleine kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden en het stimuleert de ouderen om goed voor te lezen. Het ziet er heel gezellig uit! ”of “ Echt goed bedacht! Zo heb je meer bereikt dan alleen maar ontbijten! Mijn dochter heeft het superleuk gevonden.“

Kortom: op De Driemaster blijven we leren van en met elkaar.

 

Aanmelden of een kijkje nemen:
Wilt u uw kind aanmelden of een kijkje nemen op De Driemaster?
Neemt u dan alstublieft telefonisch (0180-411500) of per e-mail (gbsdedriemaster@gpown.nl) contact op.
U bent van harte welkom.