Onder het tabblad ‘voor ouders’ vindt u allemaal informatie omtrent het reilen en zeilen van en op de school. Heeft u naar aanleiding van deze informatie die u leest vragen? Neem dan gerust contact op met de school.

G.B.S. De Driemaster
Randweg 3
2983 AL Ridderkerk
T 0180 – 411500
gbsdedriemaster@gpown.nl

Toelichting op diverse activiteiten op De Driemaster 

Jaaropening: voor alle ouders
U bent van harte welkom bij de jaaropening, die begint om 14.30 uur op de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar.

Instromende kleuters
Zij mogen twee weken voor hun verjaardag drie of vier ochtenden komen wennen. In overleg met de leerkracht kunt u afspreken op welke dagen dit het beste zal uitkomen. Vanaf de eerste schooldag na hun verjaardag zijn ze alle dagen van harte welkom.

Informatieavond: voor alle ouders
Op deze avond gaat de leerkracht u informatie geven over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Deze avond wordt gehouden aan het begin van het schooljaar.

Oudervertelavond en spreekmiddag/avond  
Open communicatie met ouders vinden we belangrijk. Praten over vorderingen, het gedrag en het welbevinden van uw kinderen is heel belangrijk. We hebben een aantal afgesproken momenten waarop we graag met u als ouders in gesprek willen gaan. Deze momenten vindt u in de jaarplanning. Op de spreekavond en spreekmiddagen gaat u in gesprek met de leerkracht van uw kind. Voor deze avonden/middagen wordt u uitgenodigd door de leerkracht of u kunt zelf een verzoek voor een gesprek indienen.

Ouderavond:
Op de ouderavond  wordt een onderwerp besproken, waarover u van te voren informatie krijgt. Deze avond is alleen voor u als ouder(s)/verzorger(s).

Klus-/schoonmaakavonden
Alle ouders zijn twee keer in het jaar aan de beurt om een avond te komen klussen/schoonmaken. Deze avonden duren van 19.30-21.30 uur.

Maandsluiting
Voor alle groepen organiseren wij maandsluitingen. Deze maandsluitingen staan genoteerd in het katern en zijn alleen voor de ouders van de desbetreffende groep. De maandsluiting is soms van 8.45-9.30 uur en soms van 14.30-15.00 uur. De maandsluitingen worden verzorgd i.s.m. de leerlingen.

60+ loop-in
Eenmaal per seizoen is er een speciale loop-in voor 60-plussers en opa´s en oma´s. Misschien is het goed dat u al aan het begin van het jaar de datum doorgeeft aan hen. De loop-in duurt ongeveer van 9.00 – 12.00 uur. U krijgt daarvoor een speciale uitnodiging met daarin het specifieke programma voor die ochtend.

Koffieochtenden
Een aantal keer per jaar wordt er ’s morgens of ´s middags een koffieochtend/theemiddag georganiseerd. De directeur en/of teamleider zijn dan aanwezig om in gesprek te gaan met alle ouders die zin hebben om aan te schuiven. Het gesprek kan gaan over alles wat te maken heeft met het reilen en zeilen op de Driemaster. Soms geven we van te voren het onderwerp aan waarover we gaan praten. Van 8.45-9.00 is er een inloop, van 9.00-9.30 de koffieochtend en/of van 14.15-14.30 inloop, van 14.30-15.00 theemiddag. De datums voor deze ochtenden/middagen zullen via de mail/scheepspraat aan u kenbaar gemaakt worden.

Vieringen
We besteden op school veel aandacht aan de christelijke feestdagen. We kiezen elk jaar één feest uit, waar we in het bijzonder aandacht aan besteden.

Tentoonstellingsavond: voor iedereen
Eenmaal per jaar werken we met de hele school een aantal weken aan een project. Op de tentoonstellingsavond kunt u de inspanningen van de kinderen komen bewonderen. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom van 19.00-20.30 uur. Natuurlijk mogen de kinderen deze avond mee.

Kranslegging:
Als school hebben wij een monument geadopteerd. Dat betekent dat wij elk jaar zorgen dat er een herdenking plaats vindt bij het monument. Met name groep 8 verzorgt het programma. Ons monument is te vinden in de Donckselaan in Ridderkerk. Na schooltijd zijn alle kinderen welkom bij het monument. We starten samen met groep 8 om 15.10 uur. Op school zal er altijd een leerkracht aanwezig blijven bij de kinderen zolang ze nog niet opgehaald zijn. Tijdens de kranslegging bent u als ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor uw eigen kind(eren).

Luizencontrole
Minimaal 5 keer per jaar (na de vakanties) worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Mocht er bij uw kind hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt u daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. U kunt uw kind dan voor behandeling komen ophalen. We hopen op deze manier de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk tegen te gaan. Wanneer u zelf tussentijds hoofdluis constateert bij uw kind, stellen wij het erg op prijs als u dit meldt bij de leerkracht.

Afscheidsavond
Aan het einde van het jaar wordt er door de kinderen van groep 7 en 8 een musical opgevoerd. Naast de musical zitten er ook vele andere elementen in deze avond, dit allemaal ter ere van het afscheid van de schoolverlaters uit groep 8. Deze avond wordt standaard gehouden op de laatste dinsdag van het schooljaar van 19.00 – 21.45 uur in Theater Het Plein in Ridderkerk. Na afloop van deze avond kan men tot 23.00 uur naborrelen in de foyer (naast het theater.)

Jaarsluiting: voor iedereen
De laatste vrijdag van het schooljaar sluiten we gezamenlijk af om 11.30 uur. Dit vindt plaats in het XL lokaal, u bent hierbij van harte welkom. Om 12.00 uur is het afgelopen en dan mag u uw kind(eren) mee naar huis nemen voor een welverdiende zomervakantie.