Met Positive Behavior Support (PBS) maakt De Driemaster zichtbaar welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Vanuit gedeelde waarden (vertrouwen, toewijding en kwaliteit) zijn concrete en positief geformuleerde gedragsverwachtingen opgesteld. Het team leert deze gedragsverwachtingen aan de leerlingen aan. Vijf belangrijke kenmerken van PBS zijn:

  1. Een schoolbrede aanpak,
  2. preventief: : door op een positieve wijze gedrag aan te leren, voorkom je in veel gevallen probleemgedrag.
  3. Positieve bekrachtiging: door te benoemen wat er goed gaat, werkt onze school preventief aan het creëren van een positief klimaat
  4. Datagestuurd: op basis van data uit metingen bepaalt onze school de benodigde interventies. Het resultaat van het aangeleerde gedrag wordt nadien ook gemeten.
  5. Samenwerken met ouders:  ouders, onder andere TSO-ers, denken  met ons mee over hoe we het klimaat op school positief kunnen beïnvloeden.

We minimaliseren aandacht voor ongewenst gedrag en hebben duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag.

Op school hebben we een PBS team van enkele leerkrachten, de teamleider en de TSO coördinator. We komen minimaal 4 keer bij elkaar en daarin zetten we nieuwe lijnen uit om PBS op onze school steeds meer te implementeren.