Meester Erik                              Juf Mireille
Directeur                                    Teamleider & intern begeleider

 


Meester Peter                            Juf Anneke
Schoolondersteuner                Administratief medewerkster
(ondersteuning directie)

 

t-vd-hoven-charine
Juf Charine – Leerkracht
Matrozengroep (1/2)

 

………………………………….
Juf Jacobien                                 Juf (vacature)
Leerkrachten tweede kleutergroep
vanaf na de herfstvakantie 2017

 

Renate Engelbracht
Juf Tamara – Leerkracht          Juf Renate – Leerkracht
Zeegroep (3/4)                           Zeegroep (3/4)

 


Juf Tirza – Leerkracht            Meester Anton – Leerkracht
Luitenant-                                Luitenant-
Ter-Zeegroep (5/6)                Ter-Zeegroep (5/6)

Femmy Dorst
Juf Femmy – Leerkracht      Juf Hermien – Leerkracht
Oceaangroep (7/8)               Oceaangroep (7/8)

 


Juf Henriëtte –
Onderwijsassistent