Welkom!

Samen met kinderen en ouders ontwikkelen we talent, tot eer van God, hulp aan de ander en tot ontplooiing van de Schepping. Daarbij stemmen we af op wat het unieke kind nodig heeft om te leren. We stellen haalbare doelen en leren kinderen reflecteren. Zo leren zij zichzelf kennen en weten zij hoe zij moeten leren. We zetten activerende en motiverende werk- en spelvormen in. Op de Driemaster leren kinderen geloven in ontwikkeling!